Bevegelsesfølere

En bevegelsesføler tenner lyset når den registrerer bevegelse, og slukker når det ikke lenger er noen i rommet. Det gjør den både strømsparende og praktisk.

I en trapp, en kjeller, en gang eller hvis noen må på toalettet i løpet av natten er det fint med lys som automatisk slår seg på og av. Dette er med på å øke el-sikkerheten og tryggheten for både voksne og barn, og reduserer strømutgiftene

Monterer du en bevegelsesføler ute kan den også der være med på å øke tryggheten. Skulle noen uvedkommende nærme seg huset vil lyset skru seg på, det kan virke litt avskrekkende fra å gå nærmere.

  • Komfort
  • Lysstyring
  • Varmestyring
  • Sikkerhet
  • Design
  • Naturmaterialer
  • Farger
  • Stikkontakter

Kontakt oss

DE elektro